Nyheter

Allt arbete inom Sweship Energy utgår från syftet: att stärka svenska rederiers konkurrenskraft och förmåga att nå en lönsam nollvision genom att kontinuerligt utveckla och tillämpa energieffektiv fartygsdrift. En naturlig del i arbetet är internationell samverkan och omvärldsbevakning. I början av september besöktes CSMART – Center for Simulator Maritime Training i Almere för erfarenhetsutbyte och dialog.

Besöket den 7-8 september arrangerades av Föreningen Svensk Sjöfarts Forsknings- och innovationskommitté. Kommittén har initierat plattformen, utser Sweship Energys ordförande, som även adjungeras till Forsknings- och innovationskommittén. Genom denna nära samverkan säkerställs att Sweship Energy adresserar de verkliga behoven och möjligheterna som identifieras inom rederinäringen och en nära koppling till andra forsknings- och innvoationsfrågor. 

Managing Director Hans Hederström gav en livfull presentation över den övergripande filosofin och bakgrunden till utvecklingen av anläggningen. Som namnet antyder är Hans Hederström av svensk börd och i hans CV finns bland annat uppbyggnad och utveckling av utbildning av lotsar, simulatorcenter i Malaysia och på Chalmers Tekniska Högskola och sedan 2008 har han byggt upp och lett arbetet vid CSMART – Center for Simulator Maritime Training. De kurser som CSMART arrangerar täcker ett brett spektrum, med ett omfattande program både för brygga och maskin. Från 2014 betjänar anläggningen samtliga bolag inom Carnival Corporation och maxkapaciteten på den första anläggningen var nådd. 2016 invigdes ett nybyggt center, med bland annat fyra kompletta bryggsimulatorer och fyra kompletta maskinsimulatorer.

Den svenska delegationen  på besök till den nya anläggningen fick insikt i den filosofi och organisation som CSMART tränar befälen i, under rubriken ”New Bridge Organisation”. Genom införande av en rollbaserad organisation där kaptenens roll flyttas från att vara operatör till att vara en ledare som kontrollerar och övervakar verksamheten nås ett säkrare handhavande och bättre tillvaratagande av medarbetarnas  kompetens. Simulatorträningen är en viktig del, men inte den enda delen, för att uppnå denna förändrade rollbaserade organisering av arbetet på bryggan.

 ​​​

  

Sweship Energy bygger på samarbte och erfarenhetsutbyte som exempelvis sker inom regelbundna professions- och organisationsöverskridande workshops för energieffektiv drift och inom nätverket där representanter från ett tiotal rederier kvartalsvis träffas för ett fördjupat samarbete. Intressanta lärdomar och utbyten av erfarenheter gjordes med CSMARTs storskaliga upplägg med så kallade ”Fleet Captains”. Initialt införde rederierna inom Carnival Corporation funktionen på bryggan, där kaptener från olika fartyg utsågs att genomgå en ”Train the Trainer” kurs, fungera som assisterande instruktörer och sedan besöka fartyg som implementerar den nya nya rollbaserade bryggorganisationen period under 3-5 dagar. CSMARTs utvärderingar av konceptet visade att det var en framgångsrik metod för att konsolidera utbildningen och bistå med implementation ombord. Utifrån erfarenheterna har Carnival Corporation implementerat detta system i alla driftsfunktioner under funktionen ”Fleet captains”. Dessa tjänstgör i funktionen under två år och återgår sedan vanligtvis till ordinarie tjänst.

Efter presentationen av bakgrund och filosofin gavs en rundtur på anläggningen, där delegationen bland annat fick se och känna på bryggsimulator, maskinrumssimulator och High Voltage training room. Under eftermiddagen erbjöds gästerna att observera i en av BRM-kurserna, vid sidan om diskussioner kring möjliga samarbeten och vidare erfarenhetsutbyte. Besöket gav många nya insikter och givande kontakter!

På bild:

Hannes Johnson, Sweship Energy, Göteborgs Universitet; Carl Carlsson, Svensk Sjöfart, Zero Vision Tool, Sweship Energy; Bengt-Olof Petersen, Sweship Energy; Harry Robertsson, Ordförande Forsknings- och innovationskommittén, Stena Teknik; Suzanne Green, Sweship Energy; Hans Hederström, CSMART; Monica Lundh, Chalmers tekniska högskola; Josefin Borg, Swehip Energy, Chalmers tekniska Högskola; Carolina Kihlström, Lighthouse; Martin Larsson, Forsknings- och innovationskommittén, DFDS Seaways

Vill du veta mer?

Suzanne Green

Projektkoordinator
+46 (0)70-7210826
suzanne.green [at] sweship.se