Nyheter

Inom Föreningen Svensk Sjöfart har en flerårig diskussion pågått om att etablera ett nätverkssamarbete mellan rederier som aktivt arbetar med energ