Sweship Energy

Sweship Energy är en plattform med syfte att stärka svenska rederiers konkurrenskraft och förmåga att nå en lönsam nollvision genom att kontinuerligt utveckla och tillämpa energieffektiv fartygsdrift. 

Potentialen för energieffektivisering inom sjöfarten är mycket stor. Vad som ger mest energivinst kan däremot vara väldigt olika beroende på fartygstyp, bränsle och de omständigheter fartyget opererar under. Det är därför denna plattform etableras, på initiativ från industrin och Svensk Sjöfarts forsknings- och innovationskommitté. Fokus ligger på den potential som kan tillvaratas genom erfarenhetsutbyte, beteendeförändring och samarbete. Ideén är också att branschen därigenom ska få del av kunskap och metoder som gör den kostnads- och klimateffektiv.

Nära koppling till akademin finns bl.a. genom industridoktorandtjänst och disputerad forskningskoordinator. Verksamheten organiseras i olika samverkansprojekt, utifrån de gemensamma behov som identifieras.

 

  • Seminarium om MRV genomfört
    Den 11 maj arrangerades seminarium med fokus på EUs regelverk för Monitoring, Reporting and Verification (MRV) av koldioxid. Flera frågetecken rätades ut, samtidigt som nya frågor identifierades.
  • Anmäl dig till nyhetsbrevet
    För att vara säker på att inte missa någon information om svensk rederinärings satsning för energieffektiv fartygsdrift är du varmt välkommen att anmäla dig till vårt nyhetsbrev. Det skickas ut regelbundet och innehåller bland annat nyheter om energieffektiv fartygsdrift, inbjudningar och uppdatering om progress inom plattformen.
  • En dag med fokus på energieffektiva lösningar och leverantörer
    Tillsammans med Svensk Sjöfart arrangerades en heldag den 7/3 där några av de mest intressanta leverantörerna och lösningarna inbjöds att presentera lösningar för energieffektivisering.

Nyheter

Suzanne_Green_sem

Seminariet Sustainable shipping through imp

Picture "GMN project for energy-efficient shipping meets" by IMO licensed under CC BY 2.0

Efter många års förhandlingar har FNs sjöfartsorganisation, IMO, fattat ett gemensamt beslut om en strategi för att reducera den internationella sj

83 miljoner satsas i ett helt nytt forskningsprogram med fokus på fokus på energieffektiva och fossilfria sjötransporter.

Sweship Energy har under två års tid bedrivits som ett innovationskluster med delfinansiering från Energimyndigheten.

Just nu finns stora möjligheter att få medel från Klimatklivet, ett investeringsstöd för investeringar/åtgärder som minskar växthusgasutsläpp på lo

Händelse