Nyheter

Den 23 februari samlades drygt tjugo representanter från tio olika rederier för att etablera ett nätverkssamarbete för energieffektivisering ombord på fartyg. Nätverket är en av de samverkansprojekt som drivs på plattformen Sweship Energy.

Kick-offen genomfördes med stort engagemang och intresse i i Göteborg. Inbjudan att delta i det första mötet för att etablera nätversksamarbetet gick ut brett och det var tydligt att samarbetet fyller ett stort behov - tjugo personer från tio olika rederier deltog.
 
Mötet leddes av Sweship Energys ordförande Bengt-Olof Petersen och fokuserade på nätverkets samarbetsområden och organisering.
 
Huvudfrågor som diskuterades var:
  • Bakgrund 
  • Gemensamma behov
  • Syfte och förväntningar
  • Möjliga samarbetsområden
  • Medlemskap och organisation
  • Struktur
  • Sekretess

För frågor om kick-offen eller intresse av deltagande, vänligen kontakta info [at] sweshipenergy.se