Nyheter

Sweship Energy har utvecklat modell för energikartläggning av rederier och möjlighet finns till medfinansiering för genomförande av energikartläggning!

 

Sweship Energy har, med stöd av Sjöfartsverket och i nära samverkan med DNV GL, utvecklat en modell för systematisk energikartläggning av rederier. Två rederier har nu testat modellen och resultaten visar tydligt: Att genomföra en energikartläggning enligt modellen synliggör och skapar underlag för kraftig systematisk energieffektivisering - och minskade kostnader för energi. Nu finns dessutom möjlighet för små- och medelstora rederier att få delar av arbetet med energikartläggning finansierat. För att kunna beviljas ekonomiskt stöd för att genomföra energikartläggning finns ett antal krav, bland annat max 250 anställda, och Sweship Energys kansli finns tillgängligt för att vara behjälpliga med ansökan, planering och rapportering. 

 

Energimyndigheten

Energimyndigheten, som hanterar stödet, beskriver värdet av en energikartläggning på följande sätt:

En energikartläggning visar hur mycket energi som årligen tillförs och används för att driva företagets verksamhet. Den visar hur energin är fördelad i verksamheten och kostnader.

Energikartläggningen ger förslag på åtgärder som kan spara energi. Förslagen kan vara investering i ny utrustning men också nya arbetssätt och rutiner. Energikartläggningen är ett första steg i en energieffektivisering som kan bidra med:

  • sänkta kostnader
  • stärkt konkurrenskraft
  • stärkt varumärke.

En mängd företag i många olika branscher har redan idag genomfört en energikartläggning och energieffektiviserat sin verksamhet. Detta har bidragit till sparade pengar långt över kostnaden för en energikartläggning.

Rederinäringens modell

Modellen för energikartläggning inom rederier baseras på erfarenheter från DNV GLs mångåriga arbete med energieffektivisering inom sektorn såväl som enskilda rederiers erfarenheter från referensgrupp och genomförda pilotkartläggningar. Modellen bygger på sex tematiska områden

1) voyage performance

2) ship performance

3) fuel management

4) primärkonsumenter såsom huvudmaskin, hjälpmotorer och pannor

5) sekundärkonsumenter  utrustning som kräver el som t.ex. trustrar, lasthantering, ventilation, HVAC, belysning etc

6) management, organisation and performance 

Rederier inom Svensk Sjöfart är välkomna att använda modellen och kan genomföra kartläggning med hjälp av medfinansierad energikonsult eller helt internt på företaget. 
 
Ansökan om medfinansiering om upp till 50 000 kr
I mars 2017 genomfördes den troligtivs första formella ansökan om finansiering av energikartläggning i ett mindre rederi med positivt beslut och erfarenheterna från detta projekt tillvaratas i kommande energikartläggningar. Är ni intresserade av att diskutera vidare eller ansöka om medfinansering av enertikartläggning är ni varmt välkomna att kontakta Sweship Energys kansli! 

 

Vill du veta mer?

Suzanne Green

Projektkoordinator
+46 (0)70-7210826
suzanne.green [at] sweship.se