Nyheter

83 miljoner satsas i ett helt nytt forskningsprogram med fokus på fokus på energieffektiva och fossilfria sjötransporter. Programmet kommer att löpa i sex år framöver. 

Peter Engdahl, enhetschef på Energimyndigheten, säger i ett pressmeddelande att sjötransporterna också förväntas öka i framtiden och driver på behovet av en snabb övergång till förnybar energi och energieffektiva transporter.
– Detta besked är mycket glädjande. Sjöfarten är det mest energieffektiva transportslaget och om Sverige ska nå målet om fossilfrihet fram till 2045 krävs både en överförflyttning från väg till järnväg och sjöfart samt att sjöfarten blir än mer energieffektiv, säger Suzanne Green som arbetar med bland annat energieffektiviseringsfrågor på Svensk Sjöfart.
 
Inom Sweship Energy har många intressanta resultat kunnat visats inom frågan om mer energieffektiv sjöfart, samtidigt fler möjligheter och utmaningar identifierats. Vi ser fram emot att dessa frågor ska kunna rymmas inom detta forskningsprogram. I Sverige finns dessutom många högteknologiska och kvalitetsmedvetna företag inom sjöfartsbranschen som kan tillvarata de resultat som kan nås inom forskningsprogrammet, med ökade arbetstillfällen och exportmöjligheter som följd. 
 
Energimyndigheten har tidigare gjort analyser som visar att insatser inom sjötransportområdet har goda möjligheter att leda till ökad hållbarhet och en stärkt konkurrenskraft för den svenska maritima sektorn. Inom sektorn finns idag rederier och marintekniska företag, akademier och myndigheter som har en vilja att implementera forskningsresultat och innovationer.
 
– Med det här programmet vill vi också locka aktörer som traditionellt inte söker Energimyndighetens utlysningar men som kan bidra till ökad kunskap och aktiviteter inom omställningen till ett energieffektivt och fossilfritt sjötransportsystem, säger programansvarige Magnus Henke på Energimyndigheten.
 
Information om den första utlysningen från programmet kommer inom kort att publiceras på Energimyndighetens webbplats, se http://www.energimyndigheten.se/utlysningar/bidra-till-utvecklingen-av-sjotransportsystemet/
 
--
Energimyndigheten inbjuder till två informationsmöten om programmet.
Tisdag 29 maj 13-15 på Scandic Klara, Stockholm
Onsdag 30 maj 13-16 Lokalen Tesla, Lindholmen Science Park, Göteborg
 
Anmälan till informationsträffarna till magnus.henke [at] energimyndigheten.se