Nyheter

Sweship Energy har under två års tid bedrivits som ett innovationskluster med delfinansiering från Energimyndigheten. Den första fasen avslutades 2017-12-31 och slutrapport från arbetet finns tillgänglig.

Inom innovationsklustret är intresset och behovet av vidare arbete med energieffektivisering av sjöfarten stort. Detta harmoniserar även med nationella och internationella mål och klimatutmaningen som världen möter. God dialog pågår med Energimyndigheten och andra aktörer om möjligheter att tillvarata och vidareutveckla arbetet inom Sweship Energy.