Nyheter

Vid Almedalsveckan 2016  samlades över 25 000 personer i Visby på Gotland för en vecka av möten, seminarier, diskussioner och framtidsspaning. Programmet var fyllt av intressanta punkter för den som är intresserad av energieffektivisering, sjöfart och innovation, såväl som mängder av andra relevanta frågor och under veckan sågs bland annat Sweship Energys projektkoordinator, representanter från rederier inom Sweship Energy - nätverk, ledamöter i Svensk Sjöfarts forsknings- och innovationskommitté på scener och i möten. 

Suzanne Green, du är projektkoordinator för Sweship Energy. Vad är egentligen Almedalsveckan?

Det började för närmare 50 år sedan med att Olof Palme höll ett sommartal i Visby och har nu vuxit till en vecka då uppåt 30 000 samhällsintresserade personer samlas i Visby på Gotland och diskuterar politik och samhälle. Veckan beskrivs ibland som en politikfestival, samtidigt som det utöver de dagliga partiledartalen idag finns en otrolig bredd i representation från exempelvsi industri, tjänstemän, ideella organisationer, myndigheter och andra samhällsaktörer och i programmet finns 2016 över 3700 programpunkter. Ur ett demokratiskt perspektiv är det en unik vecka, då alla seminarier är gratis att delta vid. Samtidigt är det mycket mer än bara seminarier och möten med tydliga avsändare och agendor. Att den absoluta majoriteten av besökare är tillresta gör att det uppstår möjligheter till spontana möten och diskussioner utanför de arrangerade programpunkterna, som sällan är möjliga i andra mässor eller mötesplatser.

Vad stod i fokus för Sweship Energy?

För Sweship Energy som plattform var målen med deltagande bland annat att hitta intressanta kontakter för möjliga samarbeten, omvärldsbevakning av vad som är på gång inom bland annat politiken och erbjuda erfarenheter för att bidra till utveckling mot en mer energieffektiv transportsektor, och det fungerade mycket väl! Att som i år arrangera en utställning, tillsammans med Svensk Sjöfart och Lighthouse, skapar en mötesplats för personer intresserade av energieffektiv sjöfart, såväl som andra samhällsintresserade som snarast råkar hamna där och går därifrån med mer kunskap och intresse. I utställningen samarrangerades dagligen miniseminarier och utfrågning av ledare av de partipolitiska ungdomsförbunden. Samtidigt vill jag lyfta de spontana mötena, på Almedalsveckan är möjligheterna oslagbara. Jag personligen hamnade oplanerat i givade diskussioner med allt från representanter för sjöfartens tillsynsmyndighet, och statlig forskningsfinanisär till exempelvis representanter från samarbetsorgan för trossamfund och hälso- och sjukvårdspolitiker. Även i de mest oväntade sammanhangen kan frågor om forskning, energieffektivitet och sjöfart lyftas och min upplevelse är att alla som är på Almedalsveckan är intresserade av att hitta nya lösningar och bredda sin kompetens. För en plattform som bygger på industrins behov, erfarenhetsutbyte och samarbete är det en självklar möjlighet.

Lyftes några viktiga förslag eller nyheter som kan bidra till en mer energieffektiv sjöfart?

Med över 3700 programpunkter lyftes både erfarenheter och nya förslag i många sammanhang och forum. För direkt sjöfartskopplade arrangemang rapporterade bland annat Sjöfartstidningen förtjänstfullt. Exempelvis lyfte Karin Svensson Smith, ordförande i Riksdagens Trafikutskott, en av de centrala frågorna som svensk rederinäring samarbetar kring i Sweship Energy:

– "Det är ingen som vet hur det fossilfria transportsystemet ser ut och nu satsas 95 procent av allting på gummihjulstransporter forsknings- och demomässigt. Det är klart att man ska satsa på dem men det vore rimligt med en jämnare fördelning mellan transportslagen vad gäller forskning och demoprojekt. Där tar branschen ett väldigt stort ansvar själv, och det är bra, men det är rimligt att politiken också tar ansvar, för när man finansierar forskning och gör demoprojekt så talar man lite grann om vilken framtid vi vill se," rapporterar Sjöfartstidningen.

Karin Svensson Smiths uppmaning att än mer lyfta behov och möjligheter av demonstrationsprojekt är en uppmaning vi definitivt tar med oss!