Nyheter

Den 16 augusti arrangerades ett samverkansmöte med deltagare från bland annat Sweship Energhy på DNV GLs kontor i Oslo. Värd för mötet var DNV GL och deltagare inbjöds från Svensk Sjöfarts forsknings- och innovationskommitté.

Som en del i kommitténs mångåriga arbete med att träffa och diskutera med olika större aktörer inom sjöfarts-F&I avhölls mötet i augusti på DNV GLs kontor i Oslo. Sweship Energys ordförande utses av och ingår i Forsknings- och innovationskommittén. I kommittén finns vidare representanter från olika rederier som är medlemmar i Svensk Sjöfart samt representanter från de F&I-plattformar som föreningen tagit initiativ till.

Det var en mycket intressant dag med presentationerna och diskussioner om bland annat autonoma fartyg, vägen mot sjöfart utan koldioxidutsläpp, hybridfartyg, sensorer, standardisering samt virtuella prototyper och digitala tvillingar. Stora möjligheter till närmare samarbeten identifierades i diskussionerna, inom områden som direkt berör energieffektivisering och konkurrenskraft, såväl som andra möjligheter. 

Bland material som lyftes som finns tillgängliga för intresserade kan exempelvis nämnas:

-DNV GL Research Review 2016

-DNV GL Low Carbon Shipping Towards 2050

-Svensk Sjöfart Klimatfärdplan

Omfattande material finns tillgängligt på förfrågan.