Nyheter

Energimyndigheten har tagit fram en guide för energieffektivisering. Guiden vänder sig till både stora och små företag inom alla sektorer och är tänkt att vara ett stöd för de företag som genomfört en energikartläggning och nu vill ta steget vidare till att genomföra åtgärder. 

Guiden är bred som kan vara tillämplig i olika branscher och situationer och kan ge god grund för att utveckla energieffektiviserande projekt och åtgärder. Det kan även fungera som ett underlag för att utveckla projektförslag för att finna finansiering för investeringen på annat håll. 

Guide för genomförande av energieffektiva åtgärder är tänkt som ett stöd för organisationer som vill ta ett steg vidare i sitt energieffektiviseringsarbete. För svensk sjöfart är energieffektivitet en viktig faktor för att nå högre miljöeffektivitet med bibehållen konkurrenskraft.

Energimyndighetens guide kan vara ett stöd såväl för företag som kommit långt som för företag som har många lågt hängande frukter att fånga. Den finns tillgänglig på Energimyndighetens webbplats.

För att presentera guiden, sektorsstrategier samt följa upp Lagen om energikartläggning i stora företag arrangeras seminarium med fokus på energieffektivisering under september-november. Träffarna genomförs som kombineraed informationsseminarier och workshops för att informera om vad kartläggningarna har lett till samt diskutera vad som kan göras bättre under de tre kommande åren.

Mer informaion finns tillängligt här.