Nyheter

I början av februari besökte Sweship Energys ordförande Bengt-Olof Petersen, forskningsrådgivare Hannes Johnson och industridoktorand Josefin Borg Norge för erfarenhetsutbyte och diskussioner om samverkan med fokus på det norska rederisamarbetet EMIP (Energy Management in Practice) och WG5. 

Den 23 februari avhålls kickoff med Sweship Energys nätverk för energieffektiv fartygsdrift. Till kickoffen är samtliga medlemsrederier i Svensk Sjöfart inbjudna. Intensiva förberedelser pågår inför kickoffen och inför etablering av nätverket sker omfattande omvärldsbevakning och inhämtande av erfarenheter. Sweship Energys nätverkets verksamhet avser att styras av deltagande rederier, med nära koppling till Svensk Sjöfarts forsknings- och innovationskommitté, och erfarenheter från andra industrisamarbeten erbjuds som input till det svenska nätverkets kickoff. 

Vid besöket i Norge träffade den svenska delegationen Petter Chr Jönvik, Wilh. Wilhelmsen, Christoffer Bohmer, Klaveness och Erle Kristin Wagle, BW som alla varit djupt engagerade i EMIP-projektet. De delgav erfarenheter, framgångsfaktorer och resultat. Bland lärdomar lyftes bland annat vikten av att ha en dedikerad kärna, kontinuerlig uppföljning och att den centrala frågan är att skapa förtroende inom nätverket. Inom EMIP-projektet delade deltagande rederier upp de olika ansvarsområdena, testade olika lösningar och jämförde resultat och erfarenheter. Nyckeln till framgångsrikt samarbete beskrevs som att det byggde på rederiernas egna behov med djupt aktivt deltagande från medverkande rederier, samt att samarbetet fick finansiellt stöd från Norwegian Research Council. Från EMIP-projektet har två rapporter publicerats, vilka finns tillgängliga på förfrågan.

I samband med mötet med deltagare i EMIP-samarbetet besökte även delegationen från Sverige DNV GL. På agendan fanns presentationer och diskussioner i följande områden:

·        NOx-fonden
·        Fuel Saving Design and Operations
·        Grönt Kystfartsprogram
·        Fleet Performance Management
·        Fuel Efficiency, Machinery
·        Skrovform & Propeller

Det var intressanta möten som gav mycket värdefull input inför etableringen av ett svenskt nätverkssamarbete kring energieffektiv fartygsdrift och vidare samarbeten.