Nyheter

En prov-workshop om energieffektivisering genomfördes på Sjöfartshögskolan i Kalmar, Linnéuniversitetet, som en del i pågående arbete med att utvec