Nyheter

Den 25-26 november samlades ett trettiotal representanter från olika befattningar inom svensk rederinäring såväl som akademi för att genomföra en w