Nyheter

19-20 maj arrangerades ett samverkansmöte med deltagare från Chalmers Tekniska Högskola, Aalborg universitet, Copenhagen Business School, Syddans

Den 2-3 juni 2016 arrangerade Sweship Energy workshop för ombordpersonal, befäl och lotsar om enerieffektivisering.