Nyheter

Allt arbete inom Sweship Energy utgår från syftet: att stärka svenska rederiers konkurrenskraft och förmåga att nå en lönsam nollvision genom att k

Den 1 juni 2015 inledde Sweship Energy och Chalmers Tekniska Högskola ett unikt samarbete, då Josefin Borg anställdes som industridoktorand med inr