Nyheter

Under 2016 har svensk rederinäring tagit ett unikt steg för att i samverkan nå en mer energieffektiv fartygsdrift genom bildandet av ett nätverk dä

Den 1-2 december genomfördes årets tredje workshop för befäl, lotsar och rederipersonal för ökad energieffektivisering.