Nyheter

Just nu finns stora möjligheter att få medel från Klimatklivet, ett investeringsstöd för investeringar/åtgärder som minskar växthusgasutsläpp på lo

Energimyndigheten har tagit fram en guide för energieffektivisering.

Välkomna till workshop för befäl, lotsar och rederipersonal för ökad energieffektivisering!