Nyheter

Picture "GMN project for energy-efficient shipping meets" by IMO licensed under CC BY 2.0

Efter många års förhandlingar har FNs sjöfartsorganisation, IMO, fattat ett gemensamt beslut om en strategi för att reducera den internationella sj

83 miljoner satsas i ett helt nytt forskningsprogram med fokus på fokus på energieffektiva och fossilfria sjötransporter.