Nyheter

Under 2016 har svensk rederinäring tagit ett unikt steg för att i samverkan nå en mer energieffektiv fartygsdrift genom bildandet av ett nätverk dä

Den 1-2 december genomfördes årets tredje workshop för befäl, lotsar och rederipersonal för ökad energieffektivisering.

Ett prioriterat område som Sweship Energy identifierat är metoder för energikartläggning och ett pågående samverkansprojekt adresserar frågan.

Allt arbete inom Sweship Energy utgår från syftet: att stärka svenska rederiers konkurrenskraft och förmåga att nå en lönsam nollvision genom att k

Den 1 juni 2015 inledde Sweship Energy och Chalmers Tekniska Högskola ett unikt samarbete, då Josefin Borg anställdes som industridoktorand med inr

Sweship Energys forskningsrådgivare, Hannes Johnson, bygger i sin forskning en bro mellan industri och akademi när det kommer till energieffektiv f

Vid Almedalsveckan 2016  samlades över 25 000 personer i Visby på Gotland för en veck

19-20 maj arrangerades ett samverkansmöte med deltagare från Chalmers Tekniska Högskola, Aalborg universitet, Copenhagen Business School, Syddans

Den 2-3 juni 2016 arrangerade Sweship Energy workshop för ombordpersonal, befäl och lotsar om enerieffektivisering.

Energimyndigheten utlyser cirka 45 miljoner kronor inom programmet Energieffektivisering i transportsektorn.

Den 8 april försvarade Hannes Johnson sin doktorsavhandling med titeln "In Search of Maritime Energy Management".

Den 23 februari samlades drygt tjugo representanter från tio olika rederier för att etablera ett nätverkssamarbete för energieffektivisering ombord

I början av februari besökte Sweship Energys ordförande Bengt-Olof Petersen, forskningsrådgivare Hannes Johnson och industridoktorand Josefin Borg

Inom Föreningen Svensk Sjöfart har en flerårig diskussion pågått om att etablera ett nätverkssamarbete mellan rederier som aktivt arbetar med energ

Sidor