Nyheter

Inom svensk rederinäring finns vilja, kompetens och intresse för att nå ökad energieffektivisering och med detta som utgångspunkt har diskussione

Den 25-26 november samlades ett trettiotal representanter från olika befattningar inom svensk rederinäring såväl som akademi för att genomföra en w

En prov-workshop om energieffektivisering genomfördes på Sjöfartshögskolan i Kalmar, Linnéuniversitetet, som en del i pågående arbete med att utvec

Vi är mycket glada att kunna berätta att Josefin Borg anställs den 1 juni 2015 som industridoktorand med inriktning på energieffektivisering inom s

Suzanne Green

Vi är mycket glada att kunna förstärka vårt team med Suzanne Green, som nyligen tillträtt en ny tjänst som projektledare inom Sveriges Redareföreni

Energimyndigheten har beslutat att stödja ett tvåårigt deomstrationsprojekt för utbildningar baserade på gjorda erfarenheter ombord och analyserade

Sjöfartsverket har beslutat att stödja i ett flerårigt projekt för att uppnå energieffektivisering ombord. 

Sidor