Nyheter

Svensk Sjöfarts medlemmar inbjuds till ett medlemsmöte med fokus på energieffektiva lösningar. Mötet samarrangeras med Sweship Energy.

Svensk sjöfartsnärings innovationskraft, mod och långsiktighet i miljöfrågorna har lett till att vi troligen är världsledande, samtidigt som flera utmaningar möter näringen. Oaktat vilket bränsle som fartyg kommer att drivas med är en ökad energieffektivitet en avgörande konkurrensfråga, både i ett omedelbart och i ett längre perspektiv. Utveckling av spjutspetsteknik och samarbete kring innovationer är en nyckel för att nå en konkurrenskraftig sjöfart utan negativ miljö- och klimatpåverkan.

Medlemsmötet arrangeras tillsammans med Sweship Energy, Föreningen Svensk Sjöfarts helägda samarbetsplattform med inriktning på energieffektiv fartygsdrift. Vid mötet inbjuds några av de mest intressanta underleverantörerna av innovativa tekniker för energieffektiv fartygsdrift att presentera, identifierade av rederierna som samarbetar inom Sweship Energys nätverk. Presentatörerna har en speciell kompetens, en innovativ lösning, en unik produkt, eller någonting annat som framhålls som intressant för alla rederier på jakt efter minskad energiförbrukning. Under dagen presenterars varje lösning kort från scenen. Kavalkaden av presentationer följs av möjlighet att diskutera närmare med presentatörerna vid rundabordssamtal. Fokus ligger på lösningarnas tekniska funktion, resultat och förutsättningar som krävs.

Vi kommer även att titta närmare på utvecklingen av verktyg och metod för energikartläggning av rederier. 

Dagen avser att ge dig som deltar möjlighet till en bred överblick av innovativa energieffektiva lösningar, dela erfarenheter och lyfta gemensamma frågeställningar samt nätverka under informella former.

För anmälan och mer information, besök eventsidan här.

Observera att medlemsmötet endast är öppet för medlemmar i Föreningen Svensk Sjöfart samt inbjudna presentatörer. ​

Vill du veta mer?

Suzanne Green

Projektkoordinator
+46 (0)70-7210826
suzanne.green [at] sweship.se