Finansiering

Sweship Energy är skapat av föreningen Svensk Sjöfart med stöd av Energimyndigheten och Sjöfartsverket. Chalmers tekniska högskola bidrar både med delfinansiering av industridoktorand och i arbete i övrigt, tillsammans med Svensk Sjöfarts medlemmar.