Verksamhet

Verksamheten inom Sweship Energy organiseras i olika samverkansprojekt, utifrån de gemensamma behov som rederinäringen identifierar.

Samverkansprojekt kan initieras och drivas med olika parter engagerade och exempelvis i form av:

  • Sweship Energy – Nätverk. Ett fördjupat samarbete mellan samverkande rederier.
  • Sweship Energy – Databas. Sammanställning av energieffektiviseringsåtgärder, kostnader och förväntad effekt.
  • Swehip Energy – Workshops. Erfarenhetsutbyte och samarbete mellan befäl, lotsar och rederipersonal från olika organisationer genom utveckling och arrangerade av återkommande workshops.
  • Sweship Energy – Energikartläggning. Utveckling av metod och standard för energikartläggning av fartyg.
  • Sweship Energy – Industridoktorand. Forskning om omställning av bransch.
  • Sweship Energy – Investeringsmöjligheter och finansieringsstöd. Fokus på att identifiera och sprida möjligheter till medfinansiering av investeringar för ökad energieffektivitet. 

Under dessa sidor kommer samverkansprojekten att beskrivas närmare.