Nätverk

Nätverket är ett samverkansprojekt inom plattformen Sweship Energy. Nätverket samlar drygt tio svenska rederier som alla aktivt arbetar med energieffektivisering för att tillsammans utveckla ny kunskap och kompetens, lösa problemställningar och minska barriärer för energieffektiva åtgärder ombord. Samarbetet riktas både mot tekniska och operationella lösningar. Nätverket finansieras genom deltagande rederier och medfinansering från Energimyndigheten.

Nätverkets mål är att i samarbete:

·        utveckla ny kunskap och kompetens

·        lösa problemställningar och presentera beslutsunderlag för att nå mer energieffektiv sjöfart

·        minska barriärer för energieffektiva åtgärder


Medlemmar i nätverket använder följande medel:

·        Ett energiledningssystem på företagsnivå som bygger på fartygens SEEMP

·        Mål som följs upp regelbundet

·        Regelbunden mätning av prestanda som jämförs med en baslinje och mål 

Medlemskap

Rederierna inom nätverket fastställer tillsammans prioriterade samarbetsområden, identifierar behov av ny kunskap och delar erfarenheter. Samarbete och förtroende emellan rederierna är en unik nyckelfaktor för att nå resultat och medlemmar signerar samarbets- och sekretessavtal. Samtidigt som det finns en stor öppenhet och rederier som är intresserade av att delta och bidra till gemensamma resultat är välkomnas varmt att ta kontakt. Medlemskap i nätverket kan ansökas om årligen för samtliga rederier inom Föreningen Svensk Sjöfart.

Vill du veta mer?

Suzanne Green

Projektkoordinator
+46 (0)70-7210826
suzanne.green [at] sweship.se